бүтээгдэхүүн
каталог

Хүнсний ногооны талбайн 110кВт-ын эрчим хүч хадгалах систем

Энэ газар тариалангийн бүсэд эрчим хүчний сүлжээнд холбогдох боломжгүй тул төсөл нь бие даасан фотоволтайк систем юм.
Төсөл нь 110 кВт-ын хүчин чадалтай фотоволтайк хавтан (түүний өдөр тутмын эрчим хүч нь ойролцоогоор 352 кВт/цаг), 230,4 кВт/цаг эрчим хүч хадгалах системээр тоноглогдсон.

Байршил: Ирланд
Төрөл: Сүлжээнээс гадуурх систем

Бидэнд мессежээ илгээнэ үү: