Орон сууц - Shaanxi Maxbo New Energy Co., Ltd.

20кВт

Орон сууцны нарны эрчим хүчний систем

Байршил: Уругвай
Төрөл: Гибрид систем

тохиолдол 21

40кВт

Өрхийн нарны эрчим хүчний систем орон сууцны

Байршил: Испани
Төрөл: сүлжээний систем

45 кВт

Өрхийн нарны эрчим хүчний систем орон сууцны

Байршил: Перу
Төрөл: сүлжээний систем